088 - 0110390
Zoeken naar ...

Privacy statement Ferex

Ferex, gevestigd aan De Bleek 40 7468 DL Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als u een offerte aanvraagt en/of documenten download, laat u uw persoonlijke gegevens bij Ferex achter. In dit privacy statement leggen wij u uit wat er met uw gegevens gebeurt. Omdat Ferex uw privacy belangrijk vindt, gaat Ferex zorgvuldig met uw gegevens om.

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust via info@ferex.nl

Welke gegevens verwerkt Ferex van u?

De volgende gegevens verwerkt Ferex mogelijk van u:

  • – Naam
  • – Bedrijfsnaam
  • – Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

 
Wat doet Ferex met uw gegevens?

Ferex kan uw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

Contact opnemen
Als u een van onze formulieren hebt ingevuld, dan kunnen we telefonisch of via e-mail contact met u opnemen.

Versturen van servicemails
Met servicemails houden wij u, als bedrijf, op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op de geleverde diensten of informatie aanvragen.

Versturen van nieuwsbrieven
Op uw verzoek stuurt Ferex u graag nieuwsbrieven met gratis tips, artikelen en updates over onze diensten. U kunt u op ieder moment uitschrijven voor een nieuwsbrief. Dat kan door in de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.

Versturen en verstrekken van aangevraagde informatie
Op uw verzoek stuurt Ferex u graag brochures en andere downloads. Ook voor het verstrekken van door u gevraagde inlichtingen en voor het reageren op uw vragen gebruiken wij uw gegevens. Als u bij ons offertes aanvraagt, dan kunnen we u één of meerdere vervolgmails toesturen met relevante informatie. U kunt u op ieder moment uitschrijven voor deze mails. Dat kan door in de mail te klikken op “afmelden”.

Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien u hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen. Dit geldt bijvoorbeeld op onze website, in e-mailnieuwsbrieven of via persoonlijk contact.

Verbetering van onze website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wet- & regelgeving
Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen werknemers van Ferex kunnen uw gegevens inzien. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als Ferex daartoe wettelijk verplicht is. Ferex verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt Ferex uw gegevens?

Op de website van Ferex wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit mailen naar info@ferex.nl.

Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ferex en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u Ferex verzoekt uw gegevens te verwijderen, dan doet Ferex dit zo spoedig mogelijk, tenzij Ferex wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Ferex reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn

Ferex bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht

Als u niet tevreden bent over hoe Ferex met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij Ferex door een e-mail te sturen naar info@ferex.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement (versie 1.1) is voor het laatst gewijzigd op 19 juli 2022.