088 - 0110390
Zoeken naar ...
Ferex
Brochure

Duurzaam besparen met Ferex rijplaten

BROCHURE

De vele duurzame voordelen van Ferex rijplaten ten opzichte van traditionele rijplaten en draglineschotten zijn één van de redenen waarom wij steeds vaker in gesprek komen met diverse bedrijfstakken. De verschillende voordelen brengen we in beeld in een nieuwe toevoeging van onze brochure. In overzichtelijke grafieken is te zien wat de voordelen zijn.

Download brochure

DUURZAAM BESPAREN MET FEREX RIJPLATEN

Werken met Ferex rijplaten heeft een groot aantal voordelen op het gebied van duurzaamheid, die ook nog eens gunstig zijn voor uw portemonnee.

 

TEELAARDE EN GRONDOPBOUW BLIJVEN INTACT

Ferex rijplaten kunnen ook de een slechte grondslag rechtstreeks op het bestaande maaiveld worden neergelegd.

  • Afgraven van teelaarde is niet nodig! Er kan geen afgegraven (veen)grond oxideren. Hierdoor zal er geen CO2 worden uitgestoten en is er geen extra grondaanvulling nodig.
  • Door hun grote formaat spreiden Ferex rijplaten de belasting zo optimaal mogelijk.
  • De ondergrond gaat niet inklinken of squeezen
  • Na het verwijderen van de rijplaten is de bodenstructuur cultuurtechnisch nog volledig intact.

 

MINDER LOGISTIEKE BEWEGINGEN

Ferex rijplaten zijn licht in gewicht. Daardoor passen er twee keer zo veel rijplaten in een vracht. Dat bespaart in elk geval 50% op CO2-uitstoot van transport ten opzichte van stalen rijplaten.

Indicatieve tabel van duurzaamheidsvoordelen (exacte cijfers zijn projectspecifiek)

MINDER INZET MACHINES

Bij gebruik van Ferex rijplaten kunnen alle werkzaamheden als uitrijden en afvoer van stalen rijplaten/ draglineschotten, onderhouden rijbaan achterwege blijven. Dit beperkt de inzet van machines en de daarmee gepaard gaande reductie van CO2-uitstoot.

De Ferex rijplaten zijn snel en gemakkelijk te leggen. Dat kan zelfs geheel emissievrij door de inzet van elektrisch aangedreven laad- en losmaterieel.

FEREX VS. TRADITIONELE OPLOSSINGEN

De ’traditionele’ oplossingen zoals stalen rijplaten en draglineschotten zijn aanzienlijk bewerkelijker in gebruik dan de Ferex rijplaten. Zonder enkele grondbewerking worden en rijplaten van Ferex op de ondergrond gelegd waarmee de bodemstructuur intact blijft. Voor dat de traditionele rijplaten in gebruik genomen kunnen worden gaan er een groot aantal handelingen aan vooraf.

De opbouw:

GRONDEIGENAAR

Een tevreden grondeigenaar is natuurlijk één van de belangrijke doelstellingen die we gezamenlijk willen behalen. Onderstaande tabel geeft in een notendop aan hoe we dit bereiken: