088 - 0110390
Zoeken naar ...
Ferex
Aanleg gasleidingen Friesland

Project in beeld

AANLEG GASLEIDINGEN

Het Friese dorp Arum is het decor van dit innovatieve project. De uitvoering van de aanleg van gasleidingen is in handen van Gasunie en a.hak. Ferex heeft de solide basis van dit project mogen installeren. De ruim 600 meter lange tijdelijke weg biedt veilige toegang voor zwaar transport en verkeer. Wat dit project onder andere bijzonder maakt is dat de tijdelijke weg van Ferex rijplaten over zowel gras, zand als water loopt.

VOORBEREIDINGEN

Om te beginnen is onder andere de wisselende ondergrond wat dit project interessant maakt. Het grootste gedeelte van de tijdelijke weg is geïnstalleerd op grasland. Daarnaast moesten er een aantal sloten worden overbrugd. Uitgebreide voorbereiding en engineering ging vooraf. Voor een project van deze omgang zijn veel platen nodig. Met de Ferex rijplaten is er ook op gebied van transport aanzienlijke winst te behalen ten opzichte van de traditionele oplossingen. Op één vracht zijn tot wel 90 platen te vervoeren. In dit project is er gekozen voor 70 rijplaten per transport.

INSTALLATIE

Voor installatie van deze lange tijdelijke weg is gebruik gemaakt van een vacuüm hefsysteem. Met behulp van de vacuümheffer is het mogelijk om in een snel tempo de rijplaten nauwkeurig te plaatsen. Werken met het vacuüm hefsysteem is niet alleen een snelle manier om de tijdelijke weg te installeren, het blijkt ook de meest veilige werkwijze te zijn voor mens én machine. Voor een vlot verloop van de installatie is er voor gekozen om te werken met twee personen. De chauffeur zorgt van de bediening van het hefsysteem, de tweede medewerker neemt het koppelen van de platen (met behulp van borgpennen) voor zijn rekening.

Naast het grasland (zichtbaar op de voorgaande foto’s en video’s) was het in dit project ook noodzakelijk om de tijdelijke weg over water te leggen. Omdat het in dit geval een smalle sloot betrof is er voor gekozen om gebruik te maken van draglineschotten ter ondersteuning.

Zoals u ongetwijfeld al eerder op onze website heeft gelezen zijn ook Ferex rijplaten geschikt om op het water te installeren. Echter gaat het dan om een groter oppervlak dat direct in contact staat met het water. Daarbij is de drukverdeling over de gehele oppervlakte van de plaat.

 

ONDERGROND VOLGEND

In een relatief ‘vlak’ land als Nederland is het soms moeilijk om te laten zien dat de Ferex rijplaten daadwerkelijk ondergrond volgend zijn. We moeten het dan ook doen met de kleinere voorbeelden. De hoogteverschillen zijn ook in dit project minimaal. Maar toch is mooi zichtbaar dat de Ferex rijplaten een bepaalde mate van flexibiliteit hebben en de ondergrond volgen.

 

HULPSTUKKEN

Ook in dit project is er gebruik gemaakt van extra hulpstukken. Het oprijstuk diende als veilige toegang voor het op- en afrijden van de trucks (laden / lossen) en het zware werkmaterieel. Daarnaast zijn er op een aantal punten adapters ingezet om verschillende typen platen veilig met elkaar te kunnen verbinden.

LANGE BAAN

Omdat de Ferex rijplaten direct op de ondergrond kunnen worden geplaatst zonder dat daar enkele voorbewerking van de bodem voor nodig is kan er snel gewerkt worden. Het eindresultaat is veelal na enkele uren zichtbaar. Zo ook hier in Arum. Wij gingen op pad om de tijdelijke weg te testen.. rijdt u een stukje met ons mee?

MEER LEZEN?

Al eerder publiceerde we een video van dit project. Een enthousiaste relatie maakte dit filmpje naar aanleiding van zijn ervaring met onze rijplaten.

Wilt u meer lezen over milieuwinst? Hoe onze rijplaten kosten besparen en CO2 uitstoot reduceren? Of misschien wilt u graag met eigen ogen zien hoe de Ferex rijplaten de ondergrond intact laten? Dat, en nog veel meer nieuws en projectupdates zijn te vinden op onze nieuwspagina.

Offerte aanvragen