088 - 0110390
Zoeken naar ...
Ferex

Rijplaat met milieuwinst

Duurzaamheid die geld oplevert

Gebruik van Ferex rijplaten is goed voor het milieu. Het laat de bodemstructuur en de flora en fauna volledig intact en bespaart op CO2- uitstoot doordat er veel minder werkzaamheden nodig zijn.

Ferex rijplaten combineren een groot formaat met een laag gewicht en grote sterkte. De spreiding van de belasting op de ondergrond is daardoor maximaal. Die is zelfs zo optimaal dat er geen voorbewerking van de bodem nodig is. De platen kunnen rechtstreeks op het maaiveld worden gelegd en worden in de overlap aan elkaar gekoppeld tot een gesloten geheel.

 

Minder machines en transport

Dit betekent dat er geen machines nodig zijn voor grondbewerking. Ook kan de aanvoer van zand achterwege blijven en het naderhand weer afgraven en afvoeren van zand is dus ook niet nodig. Dit bespaart op de CO2-uitstoot van machines en transport. Ook op het transport van de Ferex rijplaten zelf is CO2-winst te boeken doordat er door het lage gewicht twee keer zo veel vierkante meters in een vracht passen. Dit halveert het aantal logistiek bewegingen. Daarbij zijn de lichte platen desgewenst ook te plaatsen met behulp van elektrische machines, waardoor de CO2-uitstoot nog lager uitkomt.

 

Bodem intact

Voor de ondergrond is het zeer gunstig dat die volledig intact kan blijven, zonder aantasting van de structuur en van flora en fauna. Bij afgraven van de grond voor traditionele rijplaten, wanneer je bijvoorbeeld draglineschotten huurt, kan het wel tot tien jaar duren voordat de bodem volledig hersteld is. Met name bij veengrond is een extra voordeel dat de grond niet aan de lucht wordt blootgesteld omdat het veen daardoor gaat oxideren met een grote CO2-uitstoot tot gevolg.

Snel en veilig

Andere voordelen van de innovatieve Ferex rijplaten zijn de snelheid van aanbrengen en de veiligheid op de bouwplaats. Doordat de platen tot één gesloten geheel te koppelen zijn, komt er geen modder omhoog tussen de aansluitingen en blijft het oppervlak schoon en stroef. De platen zijn niet elektrisch geleidend, zodat ook bij of aan het hoogspanningsnet veilig kan worden gewerkt.

Meer weten?

Geïnteresseerd in welke winst Ferex rijplaten voor uw project of bedrijf kunnen opleveren?
Neem contact met ons op.