Zoeken naar ...
Ferex

Hoe reduceren we veenoxidatie?

REDUCEREN VEENOXIDATIE

Veenoxidatie, we willen het zo veel mogen voorkomen. Maar waarom? En wat is veenoxidatie nu precies? En belangrijker nog, hoe kunnen we er voor zorgen dat we samen de veenoxidatie reduceren?

Wij vertellen u hier graag meer over!

Lees meer interessante artikelen

WAT IS VEENOXIDATIE?

Veenoxidatie ontstaat wanneer veen in aanraking komt met zuurstof. Dus veen dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld verbrandt langzaam. Dankzij die oxidatie klinkt de bodem in, de veenlaag wordt dunner en zal uiteindelijk verdwijnen. Feitelijk daalt de bodem dus niet, maar de bovenste bodemlaag verdwijnt waardoor alles verzakt.

 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

De bovenste bodemlaag, het maaiveld, is op verschillende plaatsen behoorlijk verzakt door oxidatie. Door deze verzakkingen ontstaan er bijvoorbeeld scheuren in gebouwen en straten. Door deze bodemdaling veranderen landschap en natuur. De voor Nederland kenmerkende veenlandschappen verdwijnen langzaam en plantensoorten die op veengrond goed gedijen sterven uit.

Ook de kans op overstromingen neemt hiermee toe omdat niet alleen de bodem daalt, maar ook de zeespiegel stijgt. Daarmee krijgen ook dijken het zwaarder te verduren en vergen meer onderhoud.

Het is duidelijk: Veen ‘terugwinnen’ kan niet, dus wat weg is, is weg. Maar wat kan wel? Maatregelen nemen om het grondwaterpeil te verhogen zou verdere oxidatie tegen kunnen gaan. Dit zorgt er voor dat de overgebleven veenlagen tegen de inwerking van de buitenlucht beschermd worden.

 

WAT HEEFT CO2 MET VEENOXIDATIE TE MAKEN?

Door de oxidatie van veen komen er broeikasgassen vrij. In de provincie Zuid-Holland hebben ze veel te maken met bodemdaling door veenoxidatie. Volgens de Federatie Natuur en Milieu is de totale uitstoot aan broeikasgassen door veenoxidatie in Nederland is 25% van de totale uitstoot aan broeikasgassen door auto’s op de Nederlandse wegen. Dit kunnen we dus een serieus aandeel noemen.

Kortom: Verminderen van veenoxidatie is wenselijk voor landschap én milieu!

INZET STALEN RIJPLATEN

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden waar zwaar verkeer aan te pas komt is het gebruikelijk om rijplaten in te zetten. Rijplaten zorgen voor een meer draagkrachtige grond. Voordat de gewenste draagkracht ontstaat is er voorbereiding noodzakelijk:

  1. Afgraven bestaande veengrond
  2. Plaatsen scheidingsdoek
  3. Aanvullen grond met zand/puin
  4. Plaatsen van stalen rijplaten

Tijdens het afgraven komt een nóg diepere laag van de veengrond boven het grondwater te liggen en komt daarmee in aanraking met zuurstofrijke lucht. Het resultaat is dus: meer veenoxidatie.

 

BESPAAR MET COMPOSIET RIJPLATEN

Composiet rijplaten zijn van zichzelf draagkrachtiger dat stalen rijplaten en draglineschotten. Het drijvende vermogen in combinatie met de liplasverbinding die zorgt voor het onderling koppelen van de platen maakt dit tot het meest draagkrachtige systeem.

Wat draagt dit systeem dan bij aan veenoxidatie?
Voor het Ferex composiet rijplaten systeem is geen enkele grondbewerking vooraf nodig. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de composiet rijplaten in gebruik te kunnen nemen:

  1. Ondergrond in tact laten
  2. Rijplaten in hoog tempo plaatsen

Geen grond die afgegraven hoeft te worden, dus ook geen diepere grondlagen die kunnen gaan oxideren.

OPLOSSING

Moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd op uw grond? Of voert u werkzaamheden uit? Eigenlijk zou moeten gelden voor iedereen: een minder bewerkelijk systeem dat ook nog eens een positieve bijdrage kan leveren aan onze agrarische cultuur én ons milieu.. Dat wil toch iedereen?

Iedere ondergrond en ieder project heeft zijn unieke eigenschappen. Hoe slap is de grond, hoe zwaar is de belasting, en belangrijker nog: wat is daar voor nodig? Onze specialisten rekenen graag met u mee. Vrijblijvend contact opnemen kan altijd!

Welke winst kunt u behalen?